POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Politică de confidențialitate are ca scop să vă informeze despre modul în care Caixabank Electronic Money, EDE, S.L. (în continuare, MoneyToPay) colectează, prelucrează și protejează datele cu caracter personal furnizate de către clienții și utilizatorii săi.

Cine este operatorul prelucrării datelor dvs.?

Operatorul prelucrării datelor dvs. este:

CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L.

NIF: B65866105

Adresă: calle de Caleruega, número 102, Madrid

E-mail: info@moneytopay.com

Contactul Responsabilului cu protecția datelor: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

Ce informații colectăm?

Prin intermediul formularelor de pe site-ul nostru și agenților noștri autorizați colectăm informații cu caracter personal, cum ar fi, numele și prenumele dvs., adresa, telefonul, e-mailul, profesia și sursa veniturilor dvs. De asemenea, colectăm informații cu privire la cardul dvs. MoneyToPay.

Colectăm și informații pe care browser-ul dvs. ni le trimite în mod automat de fiecare dată când vizitați oricare din site-urile noastre, pentru a analiza și îmbunătăți experiența dvs. de utilizare.

În formularele de pe site-urile noastre, identificăm ca „obligatorii" acele câmpuri de ale căror informații avem nevoie pentru a vă oferi serviciul solicitat și ca „opționale" câmpurile ce conțin informații, deși utile, opționale pentru soluționarea cererii dvs. În cazul în care nu completați câmpurile obligatorii, nu vom putea da curs cererii dvs.

Cu ce scop prelucrăm datele dvs.?

Datele pe care ni le furnizați sunt prelucrate cu următoarele scopuri:

a) Pentru a respecta contractul și a verifica funcționarea corectă a cardului dvs.

b) Pentru a îndeplini obligațiile legale necesare, a preveni fraudele și a garanta siguranța datelor dvs., precum și cea a rețelelor și sistemelor noastre.

c) Cu excepția cazului în care ne-ați comunicat sau ne veți comunica în viitor contrariul, pentru a vă trimite actualizări și informații privind produse sau servicii similare celor pe care le-ați achiziționat. De asemenea, vom prelucra informațiile dvs. (tranzacțiile în cont, tranzacțiile pe card, împrumuturile etc.) pentru personalizarea experienței dvs. comerciale în circuitul nostru, în funcție de utilizări anterioare, pentru a vă oferi produse și servicii ce se potrivesc profilului dvs., precum și beneficii și promoții valabile la care aveți dreptul. Pentru această prelucrare vom utiliza numai informații furnizate de către dvs., sau generate de produsele achiziționate în ultimul an. Pentru orice alt uz comercial, vi se va solicita consimțământul.

În plus, datele pe care le colectăm în timpul navigării dvs. pe site-ul nostru sunt prelucrate cu scopul de a vă cunoaște preferințele de navigare și, în felul acesta, a putea personaliza și îmbunătăți serviciile noastre, menținând siguranța site-ului.

Datele cu caracter personal ale terților pe care „MoneyToPay" le obține de la contractant pentru respectarea serviciilor de plată care îi sunt solicitate, vor fi prelucrate exclusiv cu acest scop și nu vor fi comunicate terților, cu excepția cazurilor în care natura serviciului face necesar acest lucru, limitându-se la scopul exprimat.

Care este legimitatea prelucrării datelor dvs.?

Datele dvs. vor fi prelucrate cu scopurile menționate anterior, și în baza următorii legimități:

a) Prelucrarea datelor în scopuri contractuale, legale și pentru prevenirea fraudelor:

Legimitate: Executarea contractului. Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru a gestiona și executa achiziționarea produsului sau serviciului.

b) Prelucrarea datelor pentru a trimite mesaje comerciale: Legimitate: Interes legitim al Money to Pay. Vă puteți exercita dreptul de opoziție la prelucrarea de acest tip, în orice moment, conform celor indicate în secțiunea „Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul?".

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Dacă aveți o relație comercială cu noi, datele pe care le-ați furnizat cu acest scop se vor păstra pe durata perioadei de valabilitate a serviciilor sau produselor achiziționate. În momentul în care relația contractuală se încheie, datele vor fi păstrate pe durata termenului de prescripție a acțiunilor legate de cererile sau relațiile contractuale încheiate, cu unicul scop de a respecta obligațiile legale impuse MoneyToPay și pentru formularea, exercitarea sau susținerea reclamațiilor.

Cui comunicăm datele dvs.?

Comunicăm datele dvs. companiilor care furnizează servicii în numele nostru, cum ar fi, de exemplu, servicii de asistență tehnică ale site-ului sau de stocare de date. Furnizorii noștri de servicii nu sunt autorizați să difuzeze sau să utilizeze datele cu caracter personal pe care le punem la dispoziție cu scopuri diferite de acelea pentru care am încheiat acordul de prestare a serviciilor.

Datele dvs. cu caracter personal și acelea ale tranzacțiilor pe care le realizați, vor putea fi comunicate, în baza unei obligații legale, autorităților sau organismelor oficiale ale altor țări, situate atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene, în cadrul luptei împotriva finanțării terorismului și a unor forme grave de delicvență organizată, precum și pentru prevenirea spălării banilor.

În cazul nerespectării vreuneia din obligațiile de plată asumate prin contract, datele dvs. și datele privind debitul dvs. vor putea fi comunicate prin intermediul unor fișiere de respectare sau nerespectare a obligațiilor financiare.

În afară de aceste cazuri, nu vom ceda datele dvs. terților, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală.

Cum protejăm datele dvs.?

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a garanta nivelul de siguranță adecvat, în funcție de natura datelor personale prelucrate, împrejurările prelucrării și riscurile privind drepturile și libertățile persoanelor, cu scopul de a evita, în măsura în care este posibil și potrivit stadiului tehnologiei, distrugerea acestora, modificarea accidentală sau ilicită, pierderea, ori divulgarea sau accesul neautorizate.

MoneyToPay va adopta măsurile necesare pentru a garanta că datele cu caracter personal pe care le colectează, stochează și procesează ale persoanelor în cauză să fie prelucrate într-un mod legal, corect și transparent, păstrând secretul acestora și respectând obligațiile care rezultă din ordinea juridică aplicabilă în momentul desfășurării activității sale.

Care sunt drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?

Dvs. aveți dreptul să obțineți informații despre prelucrarea M2P a datelor dvs. cu caracter personal. În mod specific:

-Aveți dreptul să accesați datele dvs. cu caracter personal pentru a cunoaște ce date care vă privesc prelucrăm, precum și să solicitați rectificarea datelor inexacte, sau, dacă este cazul, să solicitați eliminarea acestora în momentul în care, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

- În anumite împrejurări, veți putea solicita limitarea prelucrării datelor dvs., iar în acest caz le vom păstra numai pentru exercitarea sau susținerea reclamațiilor.

- În anumite împrejurări și din motive legate de situația dvs. specifică, vă veți putea opune prelucrării datelor dvs. MoneyToPay nu va mai prelucra datele dvs., cu excepția cazurilor unde există motive legitime și imperioase, ori exercitarea sau susținerea reclamațiilor.

- Aveți dreptul la portabilitate, adică datele personale pe care le-ați furnizat se transmit direct altui operator într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit optic, în momentul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Vă puteți exercita drepturile menționate (i) prin intermediul unei scrisori însoțită de o copie a documentului dvs. de identificare, al cărei destinatar este CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L. apartado de correos 209-4608, Valencia; sau (ii) prin intermediul site-ului www.caixabank.es/GDPR_ro

Vom da curs cererilor în cel mai scurt timp posibil, în termen de o (1) lună de la primirea acestora. În anumite împrejurări, termenul menționat se va putea prelungi încă două (2) luni, caz în care vă vom informa în timp util, în termen de o (1) lună de la primirea cererii dvs.

În cazul în care credeți că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă reglementările cu privire la protecția datelor, sau credeți că nu am satisfăcut exercitarea drepturilor dvs., puteți depune o reclamație la office@anpc.ro

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul?

Da, în orice moment vă veți putea retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu unul sau mai multe din scopurile menționate anterior și pentru care ați dat consimțământul în modul indicat la secțiunea „Care sunt drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor dvs.?"